Image description
Өмнөд Солонгосын “Kia” авто үйлдвэр шинэ хамгаалагчтай болов, тэр бол хиймэл оюунтай, 4 хөлтэй робот нохой. Андроид "Factory Safety Service Robot"-ыг 4 хөлт “Spot от Boston Dynamics” дээр суурилан бүтээжээ. Энэ робот нохойг том үйлдвэр, объектийг хамгаалахад зориулан бүтээсэн аж. Түүнд тепловизор, 3D лидар суулгасан ба өөрөө бие даан үйлдвэрээр хөдөлж явж чадна, хүмүүсийг ялгаж таних чадвартай. Робот нохойн гол үүрэг бол хүмүүсийг ажиллаж хөдөлмөрлөх аюулгүй нөхцлөөр хангах гэж инженерүүд тайлбарлав. Өрөө тасалгааны температур хэвийн эсэхийг хянана, гал түймэр гарах эрсдэлийг үнэлж нээлттэй хаалгыг олж тогтоон ямарваа аюулын эх үүсвэрийг илрүүлэн ажилтнуудад түгшүүрийн дохио илгээх чадвартай. Робот нохойг түүнчлэн хүн очиж шалгах боломжгүй нарийхан, эвгүй газарт ашиглана. Ийм роботыг зайнаас удирдаж, вэб хуудсаар хянах боломжтой. Одоо робот нохойг сорьж шөнийн цагаар үйлдвэрийг мануулж байна. Хэрэв тест амжилттай болбол авто үйлдвэрлэгчид түүнийг бусад объект дээр ашиглахаар төлөвлөжээ.