Image description
НЭМҮТ-өөс зохион байгуулж буй  "Бүх төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний хор хөнөөлөөс сэргийлэх нь" сургалтад Ховд, Увс, Говьсүмбэр, Дорноговь Дундговь аймгийн ЕБС-ийн 178  эмч, нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн хичээлийн багш нар хамрагдав
Сургалтаар Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад "School police"  үүрэг хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэх санаачлага гаргав. Мөн Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн ЕБС-ийн 80 гаруй эмч, багш, нийгмийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхээр санал солилцож, сургууль бол тамхигүй орчин гэдэг уриалгыг дэвшүүлсэн байна.