Image description
"Хямралын мэдээллийн харилцаа ба оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийн туршилтын үр дүнг танилцуулах, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, цаашдын дүр зургийг тодорхойлоход чиглэсэн өргөтгөсөн зөвлөлдөх уулзалтыг ХМЗ-өөс зохион байгуулав. УОК, ОБЕГ, ЭМЯ, НЭМҮТ, ХӨСҮТ, МҮОНТР, төрийн болон ТББ, иргэний нийгмийн байгууллага, хүний эрхийн байгууллагын төлөөллүүд уулзалтад хүрэлцэн ирсэн. Ковидын цар тахлын үед бий болсон "мэдээллийн цар тахал" гэгдэх хямралын давхар "давалгаа" үүсэж, нөхцөл байдалд хүчтэй нөлөөтж байсан нь гамшгийн үед эрүүл мэндийн мэдээлэл харилцааг хэрхэн зөв удирдан чиглүүлэх талаар ямар сургамж, туршлага бий болгосныг оролцогч талуудын үйл ажиллагааны бодит жишээн дээр тулгуурлан мэдээлэл, санал солилцож, зөвлөмж гаргалаа.