Image description

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс “Тамхины хяналтад таны оролцоо” нэртэй уриалга гаргасан билээ. Уг уриалгыг дэмжиж Төрийн Тусгай Албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг энэ чиглэлээр бодитой алхам хийж, эмнэлгийн орчинд тамхи татаж зөрчил гаргасан тохиолдолд эмнэлгийн жижүүр нь шууд торгох эрхтэй байхаар зохицуулалт хийсэн байна. Тамхины хяналт ийнхүү сайн байгаа учраас тус эмнэлгийн дотор болон үүдэнд ч тэр, эмнэлгийн ар өвөр, аль ч буланд тамхитай холбоотой асуудал гарахгүй болжээ. Ийнхүү тамхины хяналтыг сайжруулах асуудлыг зөвхөн эмнэлгийн дотоод журмын хүрээнд хялбар зохицуулах боломжтой гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Цаашид Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн сайн жишээг эрүүл мэндийн бүх байгууллагууд өөрийн онцлог нөхцөлд тохируулан түгээн дэлгэрүүлэх нь зүйтэй. Дашрамд сонирхуулахад судалгаанаас харахад сүүлийн 15 жил Монгол улсад тамхины хэрэглээ ердөө 2,4 хувиар буурч, тамхи татаж эхэлсэн нас залуужсан гэсэн мэдээлэл байна. Тамхины хуулийн хэрэгжилтийг хангахад хувь хүн, байгууллага, хамт олны оролцоо, санаачлага чухал үүрэгтэй