Image description
Элэгний В вирус, ХДХВ, тэмбүү өвчний халдвар хэрхэн дамждаг вэ? Та халдвараас өөрийгөө болон ирээдүйд төрөх үрсээ хамгаалж чадах уу? Эдгээр өвчний халдварт яагаад онцгой анхаарах ёстой вэ?