Image description
Шуурхай 119 дуудлагын төвийн нөхцөл байдлийн тухай мэдээллийг НЭМҮТ-ийн ТЗШУА-ны дарга Р.Даваадорж хүргэж байна