Image description
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллах өдрүүдэд Тусгай 119 дугаарын үйл ажиллагааг тасралтгүй, шуурхай ханган ажиллах бэлтгэл ажлын үр дүнг хэлэлцэж, операторуудад нэмэлт мэдээлэл, УОК болон ЭМ-мйн Сайдын шийдвэрийг танилцуулж, улмаар 1800-0119-ийн операторуудад сургалт явуулах, хэрхэн хамтран ажиллах, эмнэлгийн байгууллагуудад дуудлагыг шилжүүлэх чиглэлийг өгч байна.
НЭМҮТ-ийн Ерөнхий захирал Д.Нарантуяа Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/29 тоот тушаалын дагуу нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед үүргээ ухамсарлан өндөр хариуцлагатай ажиллахыг анхааруулж, холбогдох заавар, журмыг танилцуулав