Үндэсний мод тарих өдөр буюу өнөөдөр ШУА-ийн хамт олон ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгт мод тарьж "АКАДЕМИЧДЫН ТӨГӨЛ" байгуулах ажлаа эхлүүллээ.