Идэвхтэй хөдөлгөөн - тархины харвалтын эрсдлийг бууруулна.