Нийгмийн Эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс "Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролд" зориулан КОВАКС хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна