Image description
НЭМҮТ-өөс хар тугалганы хор хөнөөлийн талаарх сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. Хар тугалга бол хүний биед огт байх ёсгүй хүнд металл. Хүний биед их бага хэмжээгээр агуулагдахад эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Ялангуяа хүүхдүүд хар тугалганы хордлогонд илүү мэдрэмтгий байдаг. Хүүхдийн оюуны хөгжил, сэтгэн бодох чадварт сөргөөр нөлөөлж, биеийн өсөлтийг саатуулдаг хоруу чанартай. Хар тугалганы эрсдлээс болгоомжлоорой!