Image description
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ЗАХИРАЛ Ш.АЛТАНЧИМЭГ: Банкуудын эдийн засагч нар "Зээлийн батлан даалтын сан"-г маш их материал нэхдэг, удаашруулдаг мэтээр ойлгуулж байгааг "Зээлдэгч" нар бидэнд хэлдэг. Бид зөвхөн НӨАТ төлөгч байх гэсэн ганцхан шаардлага л тавьдаг. Бид зээлийг 2-5 хоногийн дотор л шийдвэрлэдэг