Image description

-Төлбөрийн системийг хөгжүүлэх талаар Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй ажлын талаар товч танилцуулна уу.

Монголбанкны үндсэн үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг бол үндэсний төлбөрийн системийн найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих чиг үүрэг юм. Тиймээс шинэ тутамд хөгжиж буй технологийн хөгжлийг дэмжих үүднээс хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээс өгсүүлэн орчин үеийн дэвшилтэд системийн шинэчлэлүүдэд зорьж байна. Энэ хүрээнд хууль эрх зүйн орчноо бүрдүүлж, “Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль”-ийг батлуулан, 2018 оноос мөрдөн ажиллаж байна.

Сүүлийн жилүүдэд төлбөрийн системийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд төлбөрийн системийн дэд бүтцийг бүрэн шинэчлэн бэхжүүлж, дансны нэгдсэн сан, багц гүйлгээ, хөрөнгийн нөөцийн удирдлага, байгууллагуудын гарц бүхий бага дүнтэй гүйлгээний ᠎ACH систем болон төлбөрийн системийн оролцогчдыг таних, нууцлал аюулгүй байдлыг хангах зориулалт бүхий тоон гарын үсгийн системийг нэвтрүүлээд байна.

Цаашилбал, Монголбанк нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Төлбөрийн картын системийг энэ ондоо багтаан бүрэн нэвтрүүлэх, мөн үндэсний төлбөрийн “EMV chip” стандарт бүхий “₮” картыг ойрын хугацаанд нийлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.