Image description

Та магадгүй хоолоо арай их хэмжээтэй хийсэн бол үлдсэн хэсгийг зөв хадгалж, аюулгүй хүнс хэрэглэх талаарх дараах зөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулна уу. Та хөргөгчөө зөв зохистой ашиглаж байгаа эсэхээс таны хоол хүнсний чанар шууд хамааралтай шүүХүнсний бүтээгдхүүнээ худалдан авахдаа зөв, зохистой сонголт хийгээрэй.Тасалгааны хэмд ил задгай удаан байлгаж болохгүй. Их хэмжээгээр нөөцөлж болохгүй. Хүнсийг аюулгүй хадгалах нөхцөл, боломжийг зөв тооцож худалдан аваарайӨрх бүр өөрсдийнхөө сайн сайхны төлөө эрүүл хүнс сонгож,,аюулгүй хадгалж, Зөв хооллож, Хоол хүнсээ хэмнэлттэй хэрэглэцгээе уриаг НЭМҮТ-өөс уриалж байна.