Image description
2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Насанд хүрэгчдийн эрсдэлийн үнэлгээ, бие бялдрын бүрдмэл үзлэг хийх” сэдвийн хүрээнд 300 гаруй эмч, мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй амжилттай зохион байгуулав.
Сургалтад ЕБС-ийн эмч, хороо болон өрхийн нийгмийн ажилтнууд хамрагдлаа. Сургалтыг ЭМХТ, НЭМҮТ-ийн ЭМДӨУСА, ХСА, ТЗШУА хамтран удирдан зохион байгуулав. Сургалтаар ЭМДӨУСА-ны дарга: С.Гэрэлмаа
ЗСӨ-ний эрсдэлд суурилсан менежментийн стратеги Зүрх судасны эрсдэлийг тодорхойлох нь, Артерийн даралт хэмжих аргачлал, анхаарах зүйлс- Видео бичлэг, Никотины хамаарлыг тодорхойлох аргачлал, тамхинаас гарах зөвлөмж, ТЗШУА-ны дарга Б.Баярмаа, Артерийн даралт ихсэлттэй хүнд өгөх амьдралын эрүүл хэв маягийн зөвлөгөө өгөх ур чадвар, Чихрийн шижинтэй хүнд өгөх амьдралын эрүүл хэв маягийн зөвлөгөө өгөх ур чадвар, ХСА-ны дарга Ж.Баясгалан ХБӨ-тэй хүнд өгөх эрүүл зөв хооллолтын зөвлөгөө өгөх ур чадвар, ЭМДӨУСА-ны ЭША Р.Энхбат Чихрийн шижингийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх нь, анхаарах зүйлс Цусанд глюкоз үзэх аргачлал- Видео бичлэг, ЭМДӨУСА-ны ЭША У.Эрхэмбаяр, Биеийн бүрдмэл үзлэг хийх аргачлалын видео бичлэг, Биеийн бүрдмэл үзлэг хийх аргачлал сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, гардан үйлдлийн видео бичлэг тус тус үзүүлэв.