Image description

Нийгмийн эрүүл мэндийн Үндэсний төв, Эрүүл мэндийн яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас "Жирэмсэн болон хөхүүл ээжүүдэд Олон найрлагат бичил тэжээлийг уулгах зөвлөмж"-ийг хүргүүлж байна