Image description
Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлье уриан дор сургалт зохион байгуулагдлаа.
Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг тохиолдуулан сүрьеэ өвчний эрүүл мэнд, нийгэм, эдийн засгийн хор хохирлын тухай олон нийтэд сурталчилж, дэлхий нийтийг хамарсан сүрьеэгийн тархалтыг зогсоох хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулдаг билээ.
НЭМҮТ, ХӨСҮТ хамтран "Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр-2022" сургалтыг танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр өнөөдөр буюу 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 21 аймгийн сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нар, Баянгол дүүргийн 1-25 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, сургуулийн өмнөх боловсрол олгох байгууллагын эмч нарт зохион байгууллаа. Уг сургалтын нээлтийг НЭМҮТ-ийн ЭМДӨУСА-ны дарга С.Гэрэлмаа, ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны дарга Э.Оюунчимэг нар хийж, НЭМҮТ-ийн ЭМДӨУСА-ны ЭША М.Цолмон “Дэлхий дахинд сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал”, ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны тархвар судлаач Б.Цолмон “Монгол улсад сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал, коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үеийн сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээ”, ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны тархвар судлаач Л.Сурмаажав “Хүүхдийн сүрьеэ өвчний өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ” сэдвээр тус тус сургалт, мэдээлэл өглөө.